© ATM Bulgaria

Projects

Newton 150mm
Classicval Cassegrain 310mm
Schmidt-Cassegrain 200mm
Corrected Dall-Kirkham 400mm
Flat Mirrors
Mirror Testing
Vacuum Techniques
Optical Tube Assembly
Miscellaneous

Любителско Телескопостроене (ATM)

Тази страница е предназначена за всички, които имат интерес в любителското телескопостроене. Създадена е отчасти да запълни дълбокия вакуум по тази тема в българското интернет пространство, а също и с надеждата да намерим приятели, с които да споделяме това чудесно хоби. Надяваме се информацията да е представена по разбираем начин за начинаещите, но същевременно да е полезна и за по-напредналите. Опитали сме се да спестим сухата теория и досадната математика за сметка на чисто практичните аспекти. Обясненията в текстовете са съпроводени от доста снимков материал, събиран през годините. При наличие на интерес може да разкрием нови раздели посветени например на изчислението и проектирането на телескопи с различен софтуер, електроника и управление на телескопа, дигитална обработка на лазерни интерферограми, технология на отразяващите и инхибиращи покрития и др. Страницата е далеч от завършване и ще се добавя още много информация.

Христо Христов
Ванцети Владимиров