© ATM Bulgaria

Projects

Newton 150mm
Classical Cassegrain 310mm
Schmidt-Cassegrain 200mm
Corrected Dall-Kirkham 400mm
Flat Mirrors
Mirror Testing
Vacuum Techniques
Optical Tube Assembly
Miscellaneous

Механика

Засега в този раздел ще има само предварителни бележки и някои снимки. Ще се допълват в процеса на работа.

Механика на 310мм Класически Касегрен

Зъбно-червячната предавка, лагерният възел и алуминиевата тръба предназначени за вилкова екваториална установка.

Машина за шлайфане и полиране

Нашата машина в действие - полиране на еталона за вторично изпъкнало огледало за Класически Касегрен.