© ATM Bulgaria

Projects

Newton 150mm
Classical Cassegrain 310mm
Schmidt-Cassegrain 200mm
Corrected Dall-Kirkham 400mm
Flat Mirrors
Mirror Testing
Vacuum Techniques
Optical Tube Assembly
Miscellaneous

Класически Касегрен 310мм

Главно огледало

Създаването на това огледало и целия проект стана възможно през 2000г благодарение на предоставеното от Астрономическа асоциация - София стъкло с подходящи размери и дебелина. Въпреки сравнително голямата апертура и светлосила това огледало не беше твърде голямо предизвикателство, вероятно и заради натрупания опит с нютоновите сферични огледала.

Вторично огледало

Както е известно вторичното огледало на Класическия Касегрен представлява изпъкнал хиперболоид с точно определен коефициент на асферичност. За целите на нашия проект се изработи 90 мм изпъкнало огледало с коефициент на асферичност 2,909.

По първоначален план се предвиждаше шлайфането да става само с метален шлифовалник, но по-късно се прецени нуждата и от стъклен такъв, поради причини изяснени по-долу. Изработката включва изрязване на стъклата, шлайфане и полиране с метален шлифовалник с предварително зададен радиус на кривината.
Изводи: