© ATM Bulgaria

Projects

Newton 150mm
Classical Cassegrain 310mm
Schmidt-Cassegrain 200mm
Corrected Dall-Kirkham 400mm
Flat Mirrors
Mirror Testing
Vacuum Techniques
Optical Tube Assembly
Miscellaneous

Коригиран Дал-Кирхам 400мм f/3/8

Предвид нарастващата популярност на тази система както и за задоволяване на апертурната треска, закономерно се стигна до този проект. Dall-Kirkham е може би най-технологичния и лесен за изработка телескоп от семейството на касегрените. Това се дължи както на факта, че вторичното конвексно огледало е сферично, така и на сравнително леката асферизация на главното огледало по-ниска от тази при Класическия Касегрен и Ричи -Кретиен. За съжаление тази система има и някои сериозни недостатъци като в най-голяма степен страда от кома, която се увеличава драстично с нарастване на светлосилата. Това изисква системата да е с малка светлосила (>f/15) и ограничено поле, което прави инструмента строго визуален, подходящ основно за планетарни наблюдения.

При все това с добавянето на сравнително прост предфокален лещов коректор спецификаиците на системата се подобряват рязко. При еднакви условия коригирания Д-К е с по -добри показатели от Ричи-Кретиен без коректор. Това прави доста примамлива тази система. За изчислението и оптимизацията и е използувана програмата ZEMAX.

Алгоритъмът за създаването на такъв телескоп е следния: Този алгоритъм ще позволи създаването на компенсирана система по отнощение на сферична аберация , кома, астигматизъм и кривина на полето. Степента на асферизация на главното огледало при наличието на коректор е малко по-голяма отколкото при липсата на такъв. Това прави системата леко прекоригирана спрямо сферичната аберация преди поставянето на коректора, тъй като самия коректор внася известна сферична аберация. Ето защо е разумно финалната компенсация да стане с фигуризиране на главното огледало като елипсоид в режим на автоколимация с тестовете на Фуко, Ронки или лазерен интерферометър.

До момента е отполирано частично главното огледало. Предстои да се направи коректора и вторичното огледало. Второ главно огледало е на етап грубо шлайфане. Единият телескоп е предназначен за частната обсерватория на Астрономическа Асоциация - София.