© ATM Bulgaria

Projects

Newton 150mm
Classical Cassegrain 310mm
Schmidt-Cassegrain 200mm
Corrected Dall-Kirkham 400mm
Flat Mirrors
Mirror Testing
Vacuum Techniques
Optical Tube Assembly
Miscellaneous

Изследване и тестване

Засега в този раздел ще има само предварителни бележки и някои снимки. Ще се допълват в процеса на работа.

Лазерен интерферометър на Bath

Този интерферометър включва кубичен бийм сплитер (50/50) с размери 15х15мм, правоъгълна призма (вместо плоско огледало), леща (f=10mm D=7mm) и зелен полупроводников лазер 532nm. Движението е прецизно и в трите равнини благодарение на супорт от малък струг. Предстоят експерименти за тестване на огледала и цели телескопи и анализ на интерферограмите.

Уред на Ронки

Тук сме използували фино сито за ситопечат (5l/mm) за Ронки мрежа, супорт за движение по 2 оси, часовников индикатор за прецизно измерване на положението на мрежата, необходимо за асферичните огледала и обикновено светодиодно фенерче като източник на светлина.

На последната фотография е представен нашият окуляр с мрежа на Ронки. Предвидена е възможност за вграждане на ярък светодиод за провеждане и фотографиране на автоколимациоони тестове.

Нютонов интерферометър

Примерна обработка на интерферограми с програмата FringeXP в две дължини на вълната на вторично изпъкнало огледало на SCT.

В този пример изследваме изпъкнало сферично огледало предназначено за втория ни телескоп Шмид-Касегрен. Според програмата точността на повърхнината е доста висока (много над нужното), което показва възможностите за изработка на прецизна оптика в домашни условия. За достигане на тази точност огледалото се фигуризира на сеанси не по-дълги от 1мин, за да се избегне нежелана хиперкорекция.

Определяне на кривината на изследвано изпъкнало огледало спрямо вдлъбнат сферичен еталон

Един от начините за установяване на кривината е чрез натиск върху огледалата. Ако се приложи натиск с пръст върху единия край и линиите се придвижват към пръста, това означава, че повърхостта е вдлъбната и при натиска се доближава до еталона. Ако линиите се разбягват, то повърхнината е изпъкнала (по-удачно е вместо пръст да се използува молив, защото огледалото може да се деформира локално от телесната температура). Този тест се прилага и при плоските огледала. Погрешното му интерпретиране води до много конфузна ситуация и до много допълнителни часове работа.

Важно е да се отбележи, че при натиск линиите винаги се придвижват в посока на зоната с по-голямо разстояние между стъклата и бягат от зоната където контакта е по-плътен. В долните примери се демонстрира какво е движението им при натиск по периферията и в центъра. Линиите се придвижват към пръста при натиск в периферията и бягат при натиск в центъра, следователно огледалото е по-изпъкнало от нужното, т.е. радиуса на кривината му е по-малък от този на вдлъбнатия еталон. Линиите бягат от пръста, когато натиска е по периферията и обратно приближават се, когато е в центъра следователно огледалото е по-вдлъбнато и радиусът на кривината му е по-голям от този на еталона.
Схема на гореописания тест. Контролната повърхност е представена умишлено като плоска, която е такава при тестване на плоски повърхности, а тук е сферична, но по-опростено показва разликата в кривините с тестваното огледало.

Сферометри и други измервателни уреди

Мерим всичко стига да има какво :) Един от нашите сферометри за измерване на радиуса на кривина на шлайфаните огледала. Стойността, която показва индикатора при измерване се прилага във формула, по която се намира радиуса на кривина. Предварително се извършва калибриране по плоска повърхност. Самоделен лазерен колиматор. Готови сферични огледала с висока точност. Тези огледала са подходящи за различни тестове като интерферометрии например, както и за компенсатори за определени нулеви методи на изследване.